AGILE ORGANISATIE

Hoe kan een KMO of een scaleup succesvol zijn en blijven in de toekomst? Hoe zet je een visie en een missie om naar een alledaags beleid in de praktijk? De kern van een Agile organisatie is om wendbaar in te spelen op externe veranderingen, waardoor je ook in een snel veranderende wereld relevant blijft voor je klanten en dus voor je teamleden. HR kan meebouwen aan deze agile organisatie door workforce planning of het uittekenen van de toekomstgerichte organisatie.

WORD OOK EEN AGILE ORGANIZATION

Na een audit met de teamleden wordt de huidige organisatie in kaart gebracht en afgetoetst aan de strategie van het bedrijf. Alle nodige rollen worden ontrafeld, gedefinieerd op basis van toegevoegde waarde en beschreven. De centrale vraag van deze oefening is het detecteren van welke vaardigheden en competenties er in de toekomst nodig  zijn om de strategie te realiseren.

De verschillen tussen de huidige situatie en de toekomstige kunnen opgelost worden door Rekrutering of Learning & Development.

Binnen een agile organisatie is change of open staan voor verandering heel belangrijk.  Door het ontwikkelen van een veranderingscultuur zullen teamleden:

 • houden van nieuwe ideeën en innovatie en geen schrik hebben om hier mee aan de slag te gaan om ervan bij te leren.
 • experimenteren en innoveren. Dit betekent ook falen of fouten maken. De vraag hiermee omgaan en hoe blijven bijleren en zich ontwikkelen. Dit vraagt een dosis weerbaarheid en zin voor experimenteren (learning agility).
 • klantgericht zijn en nooit de klant uit het oog verliezen.
 • graag samenwerken in teams, ook over verschillende departementen heen. Silo’s worden gebroken door werken op basis van projecten en gemeenschappelijke doelen.
 • geen nood hebben aan hiërarchie, wel aan communicatie en feedback. “Continiuous improvement” door geregelde feedback en bijsturen is dus een noodzakelijke bouwsteen.

Bij rekrutering wordt dus rekening gehouden met het strategisch workforce plan + generieke competenties en vaardigheden en de culture fit van de organisatie

WAT DOEN WE

 • Organisaties structureren, functies bepalen en invullen
 • Operationele activiteiten in lijn brengen met strategische keuzes
 • Strategie een alledaagse zaak maken
 • Procesmatig meedenken
 • Resultaatsgerichte aanpak introduceren en belonen
 • Platform creëren voor continue feedback gericht op performance management
 • Cultuur gericht werken en versterken
 • Begeleiden van veranderingsprocessen op specifieke trajecten
 • Communicatie en workshops organiseren

IETS VOOR JOU?

Bekijk welk traject we samen kunnen afleggen. Boek alvast een Skype meeting in om alvast kennis te maken!